ภาพการมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ด.ต.เฉลิม ขำเลิศ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ จำกัด

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ด.ต.เฉลิม ขำเลิศ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ จำกัด สมาชิก สสอต. เลขที่ ๐๑๘๗๐๔ รอบ ๒/๕๔ ณ ฌาปนสถานตำรวจพลร่ม วัดมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมเชิญพวงหรีดเคารพศพแก่ทายาท ด.ต.วิเชียร ศรีโยธา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร.ต.อ.สุพิชญ์ สารโภคา กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมเชิญพวงหรีดเคารพศพแก่ทายาท ด.ต.วิเชียร ศรีโยธา สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด สมาชิก สสอต. เลขที่ ๐๑๘๕๗๓ รอบ ๒/๕๔ ณ บ้านเลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนส้มโฮง ตำบลหนองภัยศูนย์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 

อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท พ.ต.ต.ทินวัฒน์ นวลจันทร์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ จำกัด สมาชิก สสอต. เลขที่ ๖๓๖๖๓๒ รอบ ๖/๖๑ ณ วัดมฤคทายวัน

 

ภาพการมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจ
ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของ ร.ต.ต.สมนึก แช่มชื่น
สมาชิกสสอต. เลขที่ ๐๑๒๙๘๖ สมาชิกส่งเงินตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ณ ที่ทำการ สสอต.
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

 


 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจ
ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับทายาท
ด.ต.นาถ แพนสมบัติ สมาชิกสสอต. เลขที่ ๐๑๙๗๐๖
สมาชิกส่งเงินตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ประธานศูนย์ประสานงาน
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ต.สมบัติ แซมทอง สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๕๙๐ รอบ ๒/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
ณ เมรุวัดแก่งเจริญสุข ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
เป็นประธานในพิธีงานฌาปนกิจศพ ร.ต.อ.สอาด ยิ่งผล
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
สมาชิก สสอต. เลขที่ ๐๑๖๙๔๐ รอบ ๑/๕๔
และ พ.ต.ต.มนัส ทองปน กรรมการศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นผู้แทน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว
แก่ทายาท ร.ต.อ.สอาด ยิ่งผล
ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หิรัญ จันทร์ร่องคำ กรรมการศูนย์ประสานงาน
และ ร.ต.อ.หญิง เรไร ภูศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เป็นผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท ด.ต.แสวง ชลพันธ์
สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๔๗๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
ณ เมรุวัดบ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต และ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ


 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หิรัญ จันทร์ร่องคำ กรรมการศูนย์ประสานงาน และ ร.ต.อ.หญิง เรไร ภูศรี
ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.ทองหล่อ ผลาทิพย์ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๔๕๕ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
ณ เมรุวัดกุดคูณ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี


 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
โดย พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ประธานศูนย์ประสานงาน
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.บูรณ์พิภพ บุกุดเลาะ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๖๓๘๒๙๑ รอบ ๗/๖๑
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ณ เมรุวัดสว่างอารมณ์
บ้านโนนสาทร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


 

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
โดย ร.ต.อ.หญิงเรไร ภูศรี ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน และ พ.ต.อ.ประสาท สันถวะสกุล
เป็นผู้แทนสมาคม มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ต. ทิพย์ รังษี สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๐๘๑๓๖ รอบ ๑/๕๔
ณ วัดขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี


 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.ท.สมพงษ์ วรสาร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๓๙๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด
ณ วัดบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เสวต พรหมโสภา สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๒๖๘ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด


 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช
กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เป็นผู้แทน สมาคมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.ประสาท ลบบำรุง สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๗๗๒๑ รอบ ๑/๕๔
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำกัด/p>


 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ
รองประธานศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต. มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ร.ต.อ.รัชกฤช อัดแสนเดชากร สมาชิก สสอต.เลขที่ ๖๔๐๒๑๙ รอบ ๘/๖๑


 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวิวัฒนติกานต์
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำกัด
เป็นผู้แทน สสอต.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
ด.ต.เชาวโรจน์ วรรณพงษ์ สมาชิก สสอต.เลขที่ ๕๔๗๐๓๗ รอบ ๒/๕๗


 

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
สมาชิก สสอต.เลขที่ ๐๑๖๙๔๑ รอบ ๑/๕๔ และ พ.ต.ต.มนัส ทองปน
กรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นตัวแทน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ร.ต.อ.ทิง ทองด้วง
ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ดาบตำรวจแดง บัวระพันธ์
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขทื่ ๐๑๘๒๗๒
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด)
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด


 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.ท.ถนอม โกยรัตโกศล
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.ต.ทวี พรหมโชติ
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ จำกัด
ณ บ้านหนองขาม ต.หนองหล่มอ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร.ต.อ.คณภต นครเรียบ
ผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.จรรโลง มูดดา
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ณ วัดสายโท ๖-๗ เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ร.ต.ท.พิทักษ์ พรหมรัตน์
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ผู้แทนสมาคม
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.อ.สำราญ ทองดี
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จำกัด
ณ หน้าเมรุวัดป่าภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ


 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๖๒๕,๓๘๑.๒๐ บาท
ให้กับ นางดารารักษ์ อนันตธรรม ภรรยาของ ส.ต.ท.ตระการ เรือนศรี
สมาชิกสสอต. เลขที่ ๐๑๖๐๖๒ (สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด)
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ของ ร.ต.ต.สมบัติ ณรงค์ชัย
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เลขที่ ๔๖๔๗๕๖
(สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด) 
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


 

ภาพการมอบเงินสงเคราะห์


 

Wednesday the 30th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ