ภาพการมอบเงิน

  • วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของ ร.ต.ท.ทรงวุฒิ ชมประเสริฐ สมาชิก สสอต. เลขที่ 019246 สมาชิกส่งเงินตรง (สมาคมรับโอนย้ายจาก ศปง.สอ.ตร.นครสวรรค์ จก.) ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิก ที่ท่านได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป สสอต. ยืนยันที่จะเป็นหลักความมั่นคงให้กับ สมาชิก ทุกท่าน🙏🙏
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 น.ส.จันมณี จันทร์งาม ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด เป็นผู้แทนสมาคมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ร.ต.ต.วีระ ธนสินวงศ์ชัย สมาชิก สสอต. เลขที่ 016961 รอบ 1/54 ณ วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต และ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนะคะ #สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน #สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ #เพื่อนออมทรัพย์
  • วันที่ 23 เมษายน 2566 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ พลพุทธา กรรมการศูนย์ประสานงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เป็นผู้แทนสมาคมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท ร.ต.อ.สมพร โยคันชัย สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด สมาชิก สสอต. เลขที่ 626722 รอบ 12/60 ณ วัดพระธาตุบุ ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต และ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนะคะ

Visitor

014749
Views Today : 122
Views Yesterday : 120
Views Last 7 days : 618
Views Last 30 days : 2484
Views This Month : 2033
Views This Year : 15650
Total views : 28911
Who's Online : 1
Server Time : 2024-07-25